projekt

Konkurs dziennikarski jest realizowany w ramach otwartego konkursu grantowego „Forum polsko-czeskie. Wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich – 2011″. Dzięki pozytywnej rekomendacji Komisji konkursowej oraz Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego zadanie otrzymało dotację polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Organizatorem konkursu PL-CZ Local Press Awards jest Fundacja Press Club Polska – jedna z najważniejszych organizacji dziennikarskich w Polsce, zrzeszająca dziennikarzy z Polski i zagranicy. Jest członkiem International Association of Press Clubs i organizatorem kilku konkursów dziennikarskich. Czeskim partnerem Press Clubu jest Syndikát novinářů České republiky, który jest dobrowolnym, branżowym stowarzyszeniem dziennikarzy. Aktywnie angażuje się w sprawie swobody zbierania, analizowania i szerzenia informacji za pośrednictwem mediów drukowanych i elektronicznych, wolności wypowiadania poglądów łącznie z wolnością do krytyki, oponowaniem rządom i politycznym oraz ekonomicznym, publicznym lub prywatnym strukturom.

Priorytetem naszego projektu jest zacieśnienie stosunków polsko-czeskich na polu społecznym, kulturowym i gospodarczym poprzez zainteresowanie oraz zaznajomienie środowiska dziennikarskiego i opinii publicznej z tematem codziennego życia lokalnych społeczności sąsiadujących narodów (Polski i Republiki Czeskiej), uwrażliwienie na wydarzenia pozornie dla środowiska międzynarodowego nieistotne, a przez to doprowadzenie do zmiany dotychczas nierzadko stereotypowego wzajemnego postrzegania. To także zachęta do bardziej wnikliwego zastanowienia się nad kwestią lokalnej tożsamości w kontekście lokalnej polityki w dzisiejszej Europie tak bardzo uzależnionej od wytycznych Unii Europejskiej. Celem projektu jest również poszerzenie wiedzy na temat problemów regionalnych obu państw oraz sposobów wykorzystywania środków Unii Europejskiej;

Chcemy również tegorocznym inauguracyjnym konkursem rozpocząć coroczny cykl nagrody PL-CZ Local Press Awards, bo powtarzalność projektu przyczyni się jeszcze bardziej do efektywnego osiągnięcia zamierzonych celów.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Powered by Vote It Up