Nagroda dziennikarska PL-CZ Local Press Awards, udzielana w tym roku po raz pierwszy, ma na celu uhonorowanie tych publicystów, którzy w najpełniejszy sposób odpowiadają na pytania o znaczenie i istotę lokalności we współczesnym życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym i kulturalnym. Poprzez udział w konkursie zarówno polskich, jak i czeskich dziennikarzy, chcemy otworzyć kanał współpracy pomiędzy mediami lokalnymi, umożliwić wzajemną wymianę doświadczeń i porównanie metod pracy z „regionalnym materiałem”.

Pragniemy aby konkurs przyczynił się również do podkreślenia znaczenia prasy lokalnej w redefiniowaniu czy też kreowaniu regionalnych tożsamości i otwarcia w mediach oraz pośród opinii publicznej dyskusji na temat regionalizmu i jego roli w życiu codziennym społeczności. Wzajemny wgląd w lokalne dyskursy i nakłonienie dziennikarzy – a pośrednio i opinii publicznej do przyjrzenia się bliżej sąsiedzkim „mikroświatom” będzie jednocześnie próbą przełamania istniejących pomiędzy czeskimi i polskimi mediami stereotypów narodowych, poprzez zaprezentowanie artykułów prasowych z lokalnego szczebla, poprzez przyjrzenie się swoistej „mikroskali”.

Do udziału w konkursie zaproszeni są dziennikarze publikujący w lokalnych periodykach drukowanych, lokalnych dodatkach do wydań krajowych i publikujących w wydaniach internetowych (w tym na blogach) do udziału w konkursie, w którym wyłonimy 5 laureatów – czterech w ramach następujących kategorii:

  • Polityka i instytucje lokalne
  • Gospodarka lokalna
  • Lokalne problemy społeczne
  • Lokalna historia, kultura i dziedzictwo kulturowe

oraz osobno jednego laureata nagrody czytelników, którzy swoje głosy oddadzą w głosowaniu internetowym.

Kapitułę konkursu stanowią wybitni przedstawiciele polskiego i czeskiego dziennikarstwa, rynku medialnego oraz środowiska naukowego.

W tegorocznej edycji kapituła konkursu wyłoniła następujących laureatów , nagrody rozdane zostały 20.12.2011 w Warszawie w siedzibie Press Clubu.

- w kategorii Polityka i instytucje lokalne zwyciężył tekst Bartłomieja Kurasia „Zjazd Orawian nie dla Słowaków”, opublikowany w krakowskim wydaniu „Gazety Wyborczej”;

- w kategorii Lokalne problemy społeczne przyznano dwie równorzędne nagrody: Milanowi Hlouškowi za tekst „Szeryf i były więzień z Chodowa”, opublikowany w dzienniku „Sokolovský deník” oraz Andrzejowi Szatanowi za tekst „Już nie ma polej, polej…” opublikowany w „Kulisach Powiatu Oleśno Kluczbork”

- w kategorii Gospodarka lokalna zwyciężył tekst Bartłomieja Kurasia „Studio nie z tej ziemi”,  opublikowany w krakowskim wydaniu „Gazety Wyborczej”;

- w kategorii Lokalna historia, kultura i dziedzictwo kulturowe przyznano dwie równorzędne nagrody: Lubošowi Příhodzie za tekst „Rok 1969 w Libercu. Reżim chciał wymazać z pamięci ofiary sierpnia 1968”, opublikowany w „Kalmanach 2009, Kruh autorů Liberecka” oraz Jackowi Drostowi za tekst „Chłop babie robi koronkę” opublikowany w „Dzienniku Zachodnim”;

- Nagrodę Czytelników, którzy przyznali ją w głosowaniu internetowym, otrzymał Filip Żbikowski za tekst „Fantastyczna impreza”, opublikowany na portalu „Neteor”.

Ponadto kapituła przyznała wyróżnienie Adamowi Hudcowi za tekst „Potrawy hradeckie: włochate bosáki, žahour i vejmrda”, opublikowany w „MF Sedmička”.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom!

 

Poniżej do ściągnięcia wersja e-book publikacji pokonkursowej: wszystkie teksty nominowane w konkursie oraz teksty laureatów w wersji angielskojęzycznej.

e-Local Press – PL

pl-cz local press awards ENG

Aktualności

Audycja Czeskiego Radia Ostrava – Kwadrans Polskich Aktualności
2012-01-27

Zapraszamy do wysłuchania audycji Czeskiego Radia Ostrava – Kwadrans Polskich Aktualności – dotyczących naszego konkursu!

http://kwadrans.cz/2011/12/21/kw-21-12-2011/


Gala rozdania nagród w Warszawie 20.12.2011
2012-01-10
 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Powered by Vote It Up